SKLEP OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRENŠOVCI K POTRDITVI EKONOMSKE CENE